huong-dan-cat-ong-quan-jeans-cuc-ngau 1

Các vật dụng cần thiết gồm: kéo sắc và to, thước, bút chì màu, bìa cứng và chiếc quần jeans vải sợi to có trong các cửa hàng đồ cũ tiết kiệm và muốn làm mới chúng.

Tiến trình này khá đơn giản, bạn chỉ cần cắt một bìa cát tông hình tam giác, vạch theo đường may bên ngoài của chiếc quần và cắt theo hình.

huong-dan-cat-ong-quan-jeans-cuc-ngau 2

Bắt đầu với việc vạch hình tam giác đều trên bìa.

huong-dan-cat-ong-quan-jeans-cuc-ngau 3

huong-dan-cat-ong-quan-jeans-cuc-ngau 4

huong-dan-cat-ong-quan-jeans-cuc-ngau 5

Sau đó tìm điểm trung tâm của tam giác, đây sẽ là điểm liên quan tới vạch đường may trên quần jeans của bạn.

huong-dan-cat-ong-quan-jeans-cuc-ngau 6

Lật mặt trong của chiếc quần ra, theo chiếc dọc quần ở đường may, vạch các đường hình tam giác.

huong-dan-cat-ong-quan-jeans-cuc-ngau 7

huong-dan-cat-ong-quan-jeans-cuc-ngau 8

huong-dan-cat-ong-quan-jeans-cuc-ngau 9

huong-dan-cat-ong-quan-jeans-cuc-ngau 10